Jogi nyilatkozat

Felelősség:

Az ezeken az oldalakon szereplő információkat legjobb tudásunk alapján gyűjtöttük össze és vizsgáltuk meg. De felelősséget a megjelenített információk helyességéért nem tudunk vállalni.

 

Linkek:

A kapcsolt külső oldalak esetében kizárólag idegen tartalmakról van szó. A Magyarországi Dúlák Egyesülete nem vállal felelősséget ezek tartalmáért.

 

Szerzői jog:

© 2018 Magyarországi Dúlák Egyesülete Minden jog fenntartva. Szövegek, képek és grafikák, továbbá a Magyarországi Dúlák Egyesülete weboldalának formája és felépítése szerzői jogvédelem és további védőtörvények alatt állnak. Sokszorosítás kizárólag a Magyarországi Dúlák Egyesülete hozzájárulásával lehetséges.

Impresszum


MODULE

1145 Budapest, Bosnyák u. 1/a

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.Magyarországi Dúlák Egyesülete

Székhely: 1145 Budapest, Bosnyák u. 1/a.

Adószám: 18691676-1-42

Bírósági Nyilvántartási Szám: 13-02-0003042

Adatkezelési Tájékoztató


Az adatkezelési tájékoztató közzététele

Jelen tájékoztató hatályos 2018. 05.14-től.​Adatkezelő megnevezése:

Társaság neve: Magyarországi Dúlák Egyesülete

Székhelye: 1145 Budapest, Bosnyák u. 1/a

Bírósági Nyilvántartási Szám: 13-02-0003042

Adószáma: 18691676-1-42

Adatkezelő e-elérhetősége: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: module.hu

Adatkezelés szabályai:

A Magyarországi Dúlák Egyesülete elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

Mint a www.module.hu (továbbiakban: Honlap) üzemeltetője, a Magyarországi Dúlák Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) tájékoztatja az elektronikus levél (e-mail) küldőit, hogy a honlapon történő programokra történő regisztrációval/levélküldéssel kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezel személyes adatokat.

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018.05.14. napjától visszavonásig tart.

E tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az Egyesület által a Honlapon történő regisztrációra, valamint a regisztrációt követő további marketing célú adatkezelésre, amely során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

Az Egyesület kijelenti, hogy a kezelt személyes adatok megfelelő szintű védelme érdekében megtesz minden szervezeti és technikai szervezést, hogy az adatkezelés mindenkor megfeleljen a célhoz kötöttség alapelvének –amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

Az Egyesület a Honlap Kapcsolat oldalán, valamint a Programajánló oldalán megadott e-mail címre küldött személyes adatokat (Név, E-mail cím, Telefonszám) csak az érintett előzetes hozzájárulása alapján kezeli. A Jelen tájékoztató célja, hogy az Egyesület az adat felvétele előtt minden esetben közölje az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját és az adatkezelésre vonatkozó valamennyi fontos információt.Az Egyesület honlapján történő regisztráció/levélküldés során megvalósuló adatkezelés:

Az adatszolgáltatás önkéntes. A http://module.hu/hu/kapcsolat oldalon és a http://module.hu/programajánló oldalon megadott e-mail címre történő jelentkezéssel, az oldalon található Adatkezelési tájékoztató elolvasását követően Ön megadhatja a hozzájárulását az adatkezeléshez.

Adatkezelés célja: regisztráció/levélküldés során információhoz való hozzájutás érdekében, elektronikus kapcsolat felvétel és tartás.

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont]

Kezelt adatok köre:

Név, E-mail cím, Telefonszám.

Érintettek köre: A Honlapon regisztráló/levélküldő természetes személyek.

Az adatkezelés időtartama: A cél eléréséig, de legfeljebb a hozzájárulás visszavonásáig.

Az Adatfeldolgozó: Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében az adatkezelő külső személyeket vesz igénybe. Adatkezelő az ilyen külső közreműködők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Tárhelyszolgáltató:

   Webhely: Jeladó Internet-kommunikáció

   Tel.:+36-20 3272-434

 

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás:

Az adatokat elsődlegesen az adatkezelő munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

A honlap „cookie” kezelése:


A honlap üzemeltetője a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, a honlap látogatás során rögzített adatok felhasználásával személyre szabott ajánlatok megjelenítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie


A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt van lehetőség.
Az oldalon grafikus mérőpontok kerültek elhelyezésre, melyek mérési eredményeit a honlap szervere rögzíti. A grafikus mérőpontok alapján a honlap látogatók a későbbiekben nem azonosíthatók.

 

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika):

A module.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics és a statisztikai célú szolgáltatás használatával a module.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.  

Az érintettek jogainak érvényesítése:

Ön, ha a megadott személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve beazonosítható, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, illetve kifogással élhet az Egyesület feltüntetett elérhetőségein.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatkezelő (az Egyesület) – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti.

Az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

Ön a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt vagy valós jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.​

név:                        Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

székhely:                1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

honlap:                    http://www.naih.hu/            

Egyéb rendelkezések:

Az Adatkezelő számítástechnikai rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a felhasználók által a kapcsolatfelvételkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított szabályzatban foglaltakat.

Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntünk a Magyarországi Dúlák Egyesülete honlapján!

Az Egyesület célja a dúlai tevékenységről történő tájékoztatás, a tevékenység támogatása és fejlesztése képzések szervezésével, s együttműködés mindazon szakmai és civil szervezetekkel, közösségekkel, akikkel hasonló célokért dolgozunk.

Az Egyesület tagjai dúlák, olyan szülés körüli, tapasztalt asszonytársi segítők, akik a várandós és szülőnők, valamint családjuk számára érzelmi, fizikai és informatív segítséget nyújtanak a szülés előtti, alatti és a szülést követő időszakban.

Az egyesület tagjai a kismama által választott helyszínen kísérik a szülést és nyújtanak segítséget a MODULE alapelveit megtartva.

Magyarországon a 90-es években először otthonszüléseknél jelentek meg kísérőként dúlák, de napjainkban sokkal több kórházi szülésnél vannak jelen. Az első kórházi szülésekre felkészítő dúlaképzést 2000 októberében a Napvilág Születésház hirdette meg. A tanfolyamot elvégző 11 dúla alapította 2001 tavaszán a Magyarországi Dúlák Egyesületét.

statue doula
Életünk akkor kezd véget érni, amikor szótlanok maradunk azon dolgokról, amik számítanak! /Martin Luther King/

Talán az életünket még nem fenyegeti veszély, de női méltóságunk és döntési szabadságunk fenntartásának lehetősége erősen sérülni látszik. Mert vannak dolgok, amik számítanak!

Számít, hogy elhiggyék, hogy mi nők képesek vagyunk tájékozott és felelősségtejes döntést hozni a testünkről, a gyermekünkről és az ő születésének módjáról!

Számít, hogy csak akkor őrizhetjük meg méltóságunkat, ha érzéseinket, szükségleteinket, az esetleges háborítatlanságra való igényünket bárhol és bármikor nyíltan kimondhatjuk és kérésünk érző és értő fülekre talál!

Számít, hogy a helyet, ahol gyermekünket világra hozzuk – legyen ez a kórház vagy az otthonunk – és azokat a segítőket és szakembereket, akik végigkísérnek ezen az úton, egyéni biztonságérzetünk alapján, szabadon választhassuk meg, mert így tudunk a legkevesebb komplikációval és legkönnyebben szülni!

Számít, hogy van egy maroknyi orvos és bábalelkű szülésznő a kórházakban és van egy maroknyi bába a kórházak falain kívül, akik a nők és a családok valós igényeit meghallva képesek segíteni!

És számít, nagyon is számít, hogy az egyikük most nem segíthet! Az a nő, aki oly sokakért oly sokat tett, akinek – többek között - köszönhetjük, hogy párjaink ott állhatnak a kórházi szülőágyunk mellett, nem teheti azt, amiért három évtizede küzd.

De leginkább az számít, hogy minél több testileg és lelkileg egészséges, kiegyensúlyozott édesanyával, kisbabával és boldog családdal gazdagodhasson a világ, ehhez viszont elengedhetetlenül fontos, hogy a szülés minden mozzanatában maradéktalanul érvényesüljön a Hippokratész-i eskü lényege: NIL NOCERE! – NE ÁRTS!
partnerek

A weboldalon sütiket (cookie-kat) használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak.