• кухни Днепропетровск
 • мягкая мебель Днепропетровск
 • шкафы купе Днепропетровск
 • спальни Днепропетровск
 • детская мебель Днепропетровск

 • Néhány európai ország dúlaszervezetei
  2006. október 30. hétfő, 07:21


  Általánosságban elmondható, hogy Magyarország a dúlaság tekintetében nincs hátrányos helyzetben Európa más országaihoz képest. Ez elsősorban abból fakad, hogy a legtöbb államban éppúgy ezekben az években teremtődnek meg a hivatásos dúlaság alapfeltételei, mint hazánkban. Egyik jelenleg működő szervezet sem tekinthet vissza pár évnél hosszabb múltra.

   

  Brit dúlák
  A Doula UK dúlák által önkéntes alapon működtetett hálózat. A Hálózat 2001-ben alakult, nonprofit szervezetként. Céljuk, hogy elősegítsék a dúlák működését, az egymás közti kommunikációt, és a szülés, valamint a születés utáni időszak minél mélyebb megértését. A hálózat megfogalmazta a maga filozófiáját és egy működési szabályzatot, amelyhez minden tagja tartja magát6.
  Szerveznek dúlaképzéseket. Ezeket "Utazás a dúlaság felé" névvel illetik. Különböző modulokból áll a képzés, melyek egymástól függetlenül is működőképesek és értékesek.
  2004 elején létrehoztak egy "észlelőmódszert", amelynek segítségével nyomonkövethető, ki a csupán regisztrált dúla és ki az, aki már elért valamilyen szintet képzések révén vagy tapasztalatokban. Létezik továbbá egy panaszeljárásuk is, amelynek keretében, ha bárkinek (szülőknek, egészségügyi személyzetnek) gondja támad valamelyik dúlával, aki a Hálózat tagja, ezt írásban, hivatalosan is tudathatja a UK Doula Networkkel. A panaszt ezután megvizsgálják. Ez is egy lehetőség a folyamatosan javuló színvonalú munkára.

  A Doula UK filozófiája
  "A Doula UK dúlák hálózata. Hiszünk abban, hogy minden nőnek jár a lehetőség, hogy dúla legyen, és éppígy jár neki a lehetőség, hogy igénybe vegye a dúlák szolgálatait. A múltban sokkal természetesebb volt, hogy egy nővér, anya, nagyanya, nagynéni segítette az újdonsült anyát ebben az utazásban. Ezek a nők sehol sem tanulták a segítést, hanem a saját életükben már megtapasztalt gondoskodást adták tovább. Ugyanígy a dúla által nyújtott támogatás is egyenest az adott személy szívéből és bölcsességéből fakad.
  Potenciálisan minden nő - akár tanulta, akár nem - képes segíteni asszonytársának a szülés idején: a vajúdáskor, a kitolásnál, majd a gyermek születését követően. Hogy mennyire jól tud megfelelni ennek a feladatnak, az függ a saját személyes érettségétől, tudásszintjétől, és attól a sajátos szemlélettől, ahogyan a várandósságot, szülést és anyaságot tekinti. A dúla legfőbb munkaeszköze önmaga. A szülés előtt, alatt és után a vajúdó nőnek - biztonságérzete kialakulásához - elsősorban és leginkább a dúla jelenlétére van szüksége. Általában elmondható ugyan, hogy dúlának lenni könnyebb, ha a segítő asszonynak már van saját szülési, szoptatási és gyermeknevelési tapasztalata, ennek ellenére számos olyan nő létezik, aki kiváló támogató jelenlétet képes biztosítani ilyen jellegű saját tapasztalat nélkül is. Úgy hisszük, hogy a várandós nőnek az alapján kell dúlát választania, hogy kinek a társaságában érzi magát legfesztelenebbül.
  A dúla szerepe - véleményünk szerint - a "jelen levés", nem pedig a "cselekvés". Egy képzés elvégzése befejezettséget sugall, és nem szerencsés azt hinni, hogy egy nő egy két-háromnapos kurzus elvégzése után máris dúla lesz. A dúlák folyamatos tanulók, felfedezők, őrzők, barátok, társak... és még folytathatnánk. Az önfejlesztéshez és az emberi változáshoz való nyitott hozzáállás nélkül lehetetlen mások rendelkezésére állni. A dúla képzésén belül nagy hangsúlyt kell fektetni a tudatosságra, és ha egy nő ezt a hivatást választja, akkor sok időt kell szánnia az önreflexióra is.
  Bár a "Nélküled nem tudtam volna megcsinálni!" típusú mondatok hízelgők, mi valójában azt szeretnénk, hogy a nők azt mondják: "Képessé tettél rá, hogy egyedül is meg tudjam csinálni!" Mindig észben kell tartanunk, hogy azért vagyunk ott, hogy oltalmazzuk a várandósság, a szülés és a gyermekágy érzelmi emlékezetét. A dúla nem edző, hogy megmondja a nőnek, mit tegyen vagy ne tegyen a szülés alatt vagy után, hiszen ez lényegében megfosztaná a nőt a saját erejétől. A dúla gyakorlati eszközeit bölcsen kell használni, annak érdekében, hogy segítségükkel olyan környzetet teremthessünk, amely alkalmas az új élet világra hozására és gyöngéd fogadására.
  A dúla szerepét gyakran határozzák meg így: "anyja lenni az anyának". A nő elsősorban azért kér föl dúlát, hogy az meghallgassa, támogassa őt, és kielégítse érzelmi szükségleteit. A dúla nem azért van ott, hogy helyettesítse vagy kirekessze az apát, a partnert, vagy más családtagot, vagy beleavatkozzon ezekbe a kapcsolatokba. Az ő tetteit nem vezérelheti az egója, csakis az érzékeny és feltétlen szeretet.
  A dúlák nem adnak orvosi tanácsokat, de ettől függetlenül lehet mély tudásuk a szülés és a gyermekágy fiziológiájáról, így képesek támogatást nyújtani a nőnek, hogy megtalálja a számára megfelelő megoldásokat. Ez a különbségtétel tanács és támogatás között nagyon lényeges.
  Hálózatunk tagjai teljesen különböző utakat bejárva váltak dúlává. Mindnyájan szenvedélyesen szeretik a hivatásukat. Nem akarunk a dúlasággal újabb réteg szakmaiságot vinni egy amúgy is túldifferenciált várandósellátó rendszerbe. Ahányféle ember, annyi különböző dúla létezik. Valójában tehát nincsen tipikus dúla, de reméljük, minden nő megtalálja majd azt a megfelelő asszonytársi segítőt, akinek helyén a szíve. A dúla számára kiváltság, hogy részese lehet a születés mindennapos csodájának, és az azt övező időszaknak.

  A Doula UK működési szabályzata


  A Doula UK tagságába tartozó dúla:

  • felelős a saját praxisáért, bármilyen környezetben való működést választott is, az anya és a gyermek biztonsága és jólléte kell, hogy elsődleges fontosságú legyen, bármilyen körülmények között;
  • javaslatokat tesz és támogatást ajánl, de nem ad tanácsot az anyának vagy a szülőknek, segít a különböző lehetőségek feltérképezésében, igyekszik képessé tenni őket saját döntéseik meghozatalára, és támogatja őket szabadon meghozott döntésükben (pl. a szülés helyszínét illetően az anya választása szerint, legyen az otthon, születésházban vagy kórházban, orvosi beavatkozásokkal vagy anélkül való, illetve a szülés után az anya döntése szerinti táplálási módban, akár szoptatás, akár cumisüvegből való etetés);
  • azon van, hogy a lehető legmagasabb szintű ellátást és támogatást nyújtsa, mindig igyekszik érzékeny, gondoskodó, empatikus, ítéletmentes, tudásalapú, rugalmas, megbízható, jól szervezett, gyakorlatias és védelmező környezetet biztosítani az anyának illetve családnak;
  • dúlaként nem végez klinikai vagy orvosi feladatokat, nem állít fel diagnózist és nem ad orvosi jellegű tanácsokat, akkor sem, ha egészségügyileg esetleg képzett, ha egy dúla képzett terapeuta valamely téren, és szeretné ezt a tudását alkalmazni a gyakorlatában, akkor világossá kell tennie, hogy ez két külön szerep, minden esetben világosan el kell határolni a dúlaságtól különálló szakmai gyakorlatot;
  • beszámol klienseinek más lehetőségekről, szakemberekről, amelyekre esetleg szükségük lehet, és kívül esnek a dúlai hatáskörön;
  • pontosan mutatja be a képzettségét és tapasztalatait, és nem vezet félre más dúlákat, klienseket vagy egyéb szülészeti szakmák képviselőit (pl. weboldalon, szóróanyagokon, e-mailben, interjúkban stb.);
  • minden körülmények között becsületesen, tisztességesen és tisztelettudóan viselkedik a kliensekkel, dúlakollégákkal és más szakmák képviselőivel, akikkel együtt dolgozik;
  • nem osztja meg a kliensei bizalmából birtokába jutott személyes és bizalmas információkat senkivel, hacsak kliensei erre kifejezett engedélyt nem adnak, kivéve azokat a szituációkat, amelyek nem képezik a Doula UK bizalmi politikájának részét;
  • ajánlott, hogy készítsen feljegyzéseket tevékenységeiről, pl. az általa kísért szülésekről és gyermekágyas gondozásokról;
  • ajánlott, hogy kössön (lehetőség szerint írásbeli) szerződést klienseivel;
  • igyekezzen pozitív munkakapcsolatot kialakítani és fenntartani a szülészeti közösséggel;
  • saját felelőssége szinten tartani és fejleszteni képességeit és tudását a rendelkezésére álló kurzusokon, workshopokon, előadásokon való részvétellel;
  • igyekezzék részt venni a Doula UK által rendezett országos és regionális találkozókon, workshopokon és oktatónapokon, és lehetőségei szerint hozzájárulni a hálózat működtetéséhez, amennyiben a beosztása és egyéb kötelezettségei ezt lehetővé teszik;
  • tudatában van, hogy a Doula UK nem támogatja, amennyiben úgy dönt, hogy tervezett, asszisztencia nélküli szülésben vállal részt.


  Franciaország
  A szervezet neve: Doulas de France. Franciaországban egyelőre kevés a dúla. Sokan még nem is tudják, ki a dúla, és mit csinál, hiába van számos más országban elfogadott szerepe. A dúla nem azonos a bábával. A bábaság államilag szabályozott egészségügyi foglalkozás. Franciaországban a dúla nem végez semmiféle orvosi tevékenységet (orvosi műszerek használata, vizsgálatok és azok értelmezése, diagnózis felállítása), és nem vállal orvosi felelősséget sem (döntéshozás, kezelések megállapítása stb.) A dúla szerepe a következőket foglalja magába: a szülők tájékoztatását, fizikai és érzelmi támasz nyújtását, az orvosi személyzet és a szülők közötti kommunikáció előmozdítását (ha szükséges), és a szülők igényeinek és lehetőségeinek kifejezését, ha bármi ok miatt ezt ők nem tudják megtenni. A dúla nem hoz döntést kliense helyett.
  A dúlák működését Franciaországban nem támogatja sem az ottani állami tb, sem a magán egészségbiztosítók. Díját a szülők fizetik.
  A dúla képzett szülés körüli segítő. Részt vett képzéseken, és birtokában van azoknak a kompetenciáknak, melyek szükségesek e hivatás gyakorlásához. Franciaországban a dúlák elfogadottsága változó. Egyre több szülésznő érti meg, hogy a dúla együtt dolgozik velük a szülők és a gyermek jól-létéért, és nem azért van ott, hogy elvegye a munkájukat. Ennek ellenére, ha ez a szituáció új egy szülésznőnek, lehetséges, hogy nem egyszerű megtalálnia a helyét ebben a helyzetben. A dúla dolga, hogy kommunikációjával a szülésznőnek is segítsen.
  A nyilvántartott francia dúlák különböző körülmények közül érkeznek. Képzésük sok esetben a nők egymás közötti tudásátadása révén valósult meg, bízva és elismerve a nők képességét a tapasztalatok megosztására, a szabad eszmecserére. A dúlaképzés magában foglalja a várandósság és a szülés fizikai és lelki történéseit, az anatómiát, a postpartum ellátást, az orvosi beavatkozások és a komplikációk ismeretét, speciális technikákat és eljárásokat, amelyek ilyen esetekben alkalmazhatók, szoptatási ismereteket, az informált döntéshez szükséges tudnivalókat, az egészségről való általános tudást - elméleti szinten és gyakorlatban egyaránt.
  A dúlává válás konferenciákon és szemináriumokon való részvétellel, más dúlákkal és szakmabeliekkel folytatott tapasztalatcserékkel, előadásokkal és személyes kutatásokkal válik teljessé. Ma egy dúlának soha nem elégséges a tudása a szülés körüli eseményekről. De nem is biztos, hogy a legképzettebb dúla a legmegfelelőbb, hiszen az emberi értékek gyakran felülírják az akadémiai tudás meglétét.
  "Nem vagyunk bábák. A szerepünk nem orvosi szerep. A dúla abban kíséri az anyát, amit az anya az orvosi keretrendszeren belül választ. A dúlák nem tesznek különbséget klienseik között sem etnikai, sem vallási alapon, sem pedig a szexuális beállítódás alapján. Tiszteletben tartják klienseik magánéletét, és minden birtokukba jutó információt bizalmasan kezelnek." - szerepel a francia dúlák egyik tájékoztatóanyagában.
  Néhány héttel a baba születése előtt a dúla a nap 24 órájában elérhetővé válik az anya számára. Ez az ügyelet addig tart, amíg a szülés után a szülők teljesen magabiztossá nem válnak a baba otthoni ellátása terén. A dúla a várandós nő és családja segítségére van. Meghallgatja a nő kívánságait, szükségleteit, segíti őt a választásban, és ellátja információkkal, hogy az meghozhassa saját döntéseit. Folyamatos jelenlétet biztosít az anya életében a "felnőtt" szerepből a "szülő" szerepébe való beleilleszkedés és a gyermekszülés során.
  Franciaországban minden dúla maga határozza meg, mennyi díjat kér szolgálatáért. Általában alkalmazkodnak a családok pénzügyi és életszínvonalához. A találkozások ára 40 és 70 euró között mozog, a szülés ára pedig 250 eurótól felfelé. Számos dúla egyfajta szolgáltatási csomagot ajánl, amely több szabadságot biztosít. Ez általában 400 eurónál kezdődik. A tarifák nem a dúla tapasztalataival arányosak. A családok gyakran a magán egészségbiztosításuk "birth premium money"-nak nevezett részét használják fel erre a célra, vagy néha a dúlára költött kiadásaikat beleszámítják a szülési listába.

  Az ellátás rendszere
  A szülés előtt a dúla meglátogatja az anyát vagy a szülőket az otthonukban. Így a bizalom fokozatosan épül ki a találkozások alkalmával. Ezáltal az anya módot kap rá, hogy biztonságérzete kialakulhasson, minek következtében képes lesz az ellazulásra, megnyílásra, az önkifejezésre a "nők egymás közt" típusú kapcsolatban. A dúla nem tud mindenre válaszolni, de társa lehet a leendő anyának a fejlődésben, az információgyűjtésben és a döntései meghozatalában.
  A szülés ideje alatt a dúla segíti a nőt a vajúdásban való lelki elengedettség elérésében. Bátorítja és megerősítő közeget teremt számára, amelybe vissza tud vonulni - vagy egyszerűen csak segít "jelen lenni"...

  A vajúdó nő kényelmére a dúla javasolhat:

  • fizikai aktivitást,
  • a hideg és meleg hatásainak használatát fürdő, zuhany segítségével,
  • különböző pozíciókat,
  • különböző technikákat, pl. masszázst, vizualizációt, hangokat, légzést.

  A helyzettől függően a dúla segítheti a kommunikációt az egészségügyi személyzettel.
  A szülés után folytatja a segítségnyújtást a szoptatásnál, az újszülöttellátásnál és a gyermekágyi teendőknél. Bátorítja a kötődés kialakulását az anya, az apa és a gyermek között, segíti a család szociális és emocionális újraalakulását. Amennyire a mindennapi élet megkívánja, segít az anyának a dolgai rendezésében, és ha szükséges, szülői csoportokat vagy más szaksegítőket ajánl. Meghallgatja a szülőket és nyitott a párbeszédre, ha azok szeretnék átbeszélni a lezajlott szülés eseményeit.

  Csehország
  A Cseh Dúlák Szövetsége 2001-ben alakult. 2002-ben indult az első cseh dúlaképzés, melyet Henci Goer nyitott meg. Még ugyanebben az évben csatlakozott a Szövetség a CIMS-hez (Coalition for Improving Maternity Services - Szövetség a Szülészeti és Anyasági Gondoskodás Fejlesztéséért), és megkezdte cseh nyelvre lefordított anyagainak terjesztését a szülők és a szakemberek között. 2002-2003 során a parlamentben lobbiztak a bábatörvény érdekében. 2003-ban fogadták el a Cseh Dúlaszövetség Etikai Szabályait. 2004-ben megjelentették a Dúlakönyv cseh fordítását Porod s dulou címmel. Szintén 2004-ben előadásokat és workshopokat szerveztek a Cseh Köztársaságban Marshall és Phyllis Klaus vezetésével. A Cseh Dúlák Szövetsége alapító tagja a Fontanela nevű szervezetnek, melynek célja a várandóssági és anyasági ellátás javítása Csehországban. 2005-re már az ötödik dúlaképzésnél tartottak. A Szövetség két filmet is megjelentetett: Ki a dúla? és Dúlák Csehországban címmel.
  A cseh dúlák képzésének időtartama egy év, havi egynapos kurzusok keretében. Részét képezi továbbá az otthoni önálló tanulás, és egy szakdolgozat megírása. Az is követelmény, hogy a tanonc két szülést kísérjen, és ezekről beszámolót készítsen. A dúlaképzés oktatói között dúlák, bábák, nőgyógyászok, pszichológusok, szoptatási tanácsadók és szülésfelkészítő trénerek találhatók. Mindeddig 55 dúla vett részt a képzésben, közülük 11 fejezte be a teljes programot, és kapott oklevelet a Szövetségtől.

  Írország
  2007-ben a DONA-val együttműködésben fognak alapszintű dúlatréninget hirdetni. Az alapképzés elvégzése után a Doula Ireland továbbképzést tesz lehetővé, mely 3 hétvégét vesz igénybe, és független kurzusmunkát, valamint kutatásokat is magába foglal.
  Az ír dúlák kórházaktól függetlenül működnek. A szülők választják, bízzák meg és fizetik őket. Jelen pillanatban még nagyon kevés dúla tevékenykedik Írországban, így kérdéses, hogy egy adott országrészben akad-e valaki a szüléskísérésre. Elterjedt tévhit, hogy az ír kórházak nagy többségébe nem engedik be a dúlákat. Amint tisztázódik, hogy a dúla nem végez orvosi feladatokat és nem helyettesíti a bábát, általában az egészségügyiek is nyitottak a jelenlétére. "Természetesen" vannak kórházak, ahová valóban nem engedik be a szülés körüli segítőket.
  Egy átlag "szolgáltatáscsomag" ára 900 euró. Ez általában két találkozót jelent a szülés előtt, a kiírt időpont előtt két héttel kezdődő állandó készenlétet, a vajúdás és a szülés közbeni támogató jelenlétet, és egy vagy két postpartum látogatást, igény szerint. Az elsőn általában megbeszélik a szülésélményt, illetve a dúla, ha szükséges, segítséget nyújt a szoptatásban, válaszol a felmerülő kérdésekre, és alapvető csecsemőápolási tanácsokat adhat, valamint segít az anyának a mentális átállásban. Ha a további látogatás(ok) után indokoltnak tűnik, a dúla ajánlhatja más szakemberek bevonását a segítő munkába.
  Lehetőség van a szolgáltatáscsomagban foglalt találkozókon felüli találkozásokra is, egyéni igények szerinti időpontban, amikor a várandós nő és családja részéről felmerülő kérdésekre lehet személyre szabott válaszokat kapni. A Doula Ireland speciális ajánlatai közé tartozik a várandósság alatti hipnózis, a HypnoBirthing, és a reiki. Összehasonlításul: a HypnoBirthing módszerrel kibővített szolgáltatáscsomag 1200 euróba kerül.

  Olaszország
  Olaszországban - a rendelkezésre álló információk alapján - még igen kezdeti szinten áll a dúlaság ügye. A római Pandora Egyesület valósított meg anyák érdekeit szolgáló dúlaprojektet. Az Egyesület keretei között önkéntes nők dolgoznak, akik heti két-három alkalommal segítenek a kismamáknak. Az önkéntesek maguk is mind édesanyák. A Pandora felelősei folyamatosan nyomon követik a tevékenységüket. Együttműködnek egy anyaotthonnal is, ahol sok a leányanya. Gyakran olyan nők is segítségüket kérik, akik bonyolult családi helyzetüknél fogva egyedül érzik magukat a várandósság alatt vagy a szülés utáni időszakban.

  Ausztria
  Az osztrák dúlaság európai szinten a legfejlettebbek közé tartozik. A grazi dúlaprojekt Ausztria legrégebbi és egyben az egyetlen ilyen jellegű kezdeményezése. A MAP (Mother Assistant Project) névre hallgató program alapítója és vezetője Angelika Rodler, LLL (La Leche Liga) szoptatási tanácsadó és szülésre felkészítő szakember.
  A dúlákat Ausztriában a grazi Szülő és Gyerek Központ (EKiZ) fogja össze. Az 1981 óta létező, "Humánus szülés" nevű munkaközösség tagjai 1986-ban alapították meg a "Humánus szülés és szülői lét" elnevezésű egyesületet, hogy hatékonyabban tudjanak fellépni a nyilvánosság előtt, és tenni tudjanak az egyes emberekért.


  Az egyesület céljai az alábbiak voltak:

  • testi és lelki felkészítés a szülésre és az utána következő első évekre,
  • a szülő-gyermek kapcsolat erősítése a legkorábbi időponttól kezdődően,
  • a gyengéd szülés módszereinek gyakorlati megvalósítása,
  • kisgyermekes szülők klubjának létrehozása tapasztalatcsere céljából,
  • információs és kapcsolatteremtő hely létrehozása (gyerekbarát teázó/kávézó szoptatós és pelenkázó helyiséggel) stb.

  A fárasztó előkészítő munkák és a politikusokkal folytatott kitartó tárgyalások után 1988. november 19-én megnyílt a grazi Szülő és Gyerek Központ. 65 m2-en tartottak szülésre felkészítő tanfolyamokat, szoptatási tanácsadást, kisgyermekes találkozókat, információs esteket (pl. a hol szüljünk témáról). Ma már 250m2-es helyiségekben heti 40 rendezvény van, köztük a dúlatanfolyam is. Az EKiZ Graz finanszírozását kezdetben nagyrészt a város biztosította, a fennmaradó részt a tagsági díjak és a kurzusok részvételi díjai fedezték.
  A MAP (Mother Assistant Project - mothering the mother: anya az anyával) az EKiZ legújabb projektje. Gyökerei arra a dúlatevékenységre nyúlnak vissza, mely már 1994(!) óta az EKiZ-program szerves részét képezi: 1994 a család nemzetközi éve volt, és a Szövetségi Minisztérium ötletpályázatot írt ki "Utak a közösséghez" címmel. A dúlakoncepció ötlete nyerte el az első díjat. 2001-ig kizárólag társadalmi munkában kísért szüléseket Angelika Rodler és Barbara Zitter, kapacitásuk azonban egyre végesebbnek bizonyult.
  2001-ben egyedülálló lehetőség adódott. Graz városának Ifjúsági Hivatala támogatást kínált a krízishelyzetben lévő nők szüléskíséréséhez. Így született meg a rákövetkező négy év során a projekt, mely sokrétű feladatokat rejt magában: a csapat jól terhelhető, tapasztalt nőkből és anyákból áll, akik teljes szívvel és erőbedobással törődnek a rájuk bízott nők problémáival. Két évvel ezelőtt hívták össze az első dúlákat egy alakuló ülésre, hogy közös értelmezést alakítsanak ki erről a munkáról, és modellként szolgáljanak egész Ausztria számára. Ebből indult ki a "DIA - Doulas in Austria" egyesület.
  2005-ben az EKiZ képzési sorozatának keretében indult el az első hivatalos dúlaképzés Ausztriában, 2006-ban pedig megalakult a fent említatt DIA, az osztrák dúlák egyesülete.
  2006. május 10. óta a DIA saját honlapot is indított. Itt az érdeklődők tartományonkénti bontásban találják meg a dúlák elérhetőségeit. Egyelőre 6 tartomány "kínálja" on-line is a dúlákat: Bécs, Alsó- és Felső-Ausztria, Stájerország, Salzburg és Karintia. Nemcsak a végzett, de a képzésben jelenleg részt vevő dúlák is felkerültek a világhálóra.
  A képzés akkreditálását, mely jelenleg is tart, Angelika Rodler indította el: "Német nyelvterületen most először akkreditálják a világ legnagyobb dúlaszervezetét. Az akkreditálás kérdése számomra mindig is nagyon fontos volt, ezért döntöttem úgy, hogy a legmagasabb szintű kvalifikációt - a DONA-t, vagyis az a szervezetet, melyet a "dúla" szó modernkori értelmű használatának jogtulajdonosai és az ezzel kapcsolatos alapvető kutatásokat végzők alapítottak, hogy a dúlák munkáját elterjesszék a nők között - építem be a programba."
  Képzési rendszerük az egymástól tanulás elvéből nőtte ki magát. Angelika szavaival: "Ausztriában a dúláknak eddig egyetlen lehetőségük volt: belevágni és a gyakorlatban tanulni. Csapatunkban ez jól működött, az új szüléskísérők azoktól tanultak, akiknek már volt némi tapasztalatuk. Az évek során azonban egyre többen kerestek meg bennünket, hogy dúlák szeretnének lenni, így lassan kiforrott az ötlet, hogy indítsunk tanfolyamot."

  2005-ben az EKiZ képzési sorozatának keretében indult az első tanfolyam, 2006 májusa óta pedig már a második csoportot képzik. A képzés nyitott bárki számára, célközönségüket így definiálták: nők, akik a hivatásuk folytán (nevelőnők, családsegítők, szociális munkások, integrációs segítők, önkéntesek pl. parókiákon, szülésre felkészítő szakemberek, szoptatási tanácsadók stb.) újra és újra a várandóssággal, szüléssel és a gyermekággyal kerülnek kapcsolatba; nők, akik már maguk is szültek és mindig is el szerettek volna mélyedni a témában, hogy nőtársaiknak segíthessenek az "anya az anyával" kapcsolat szintjén, és kedvet éreznek egy saját dúlaprojekt indításához. (A teljes képzés költsége 850 euró.)
  Graz város Ifjúsági Hivatala már 2001-ben(!) támogatta a szüléskísérés rendszerének kiépítését krízishelyzetben lévő nők számára. 2005-ben a finanszírozást már nem Graz városa vállalta, hanem a stájer tartományi kormány.
  Az osztrák dúlák hitvallása nem különbözik a többi európai országban már megismerttől: A szülés során a dúla elsősorban érzelmi és gyakorlati támaszt nyújt - mind a szülő nő, mind párja részére. A dúla Ausztriában sem végez vizsgálatokat, nem oszt orvosi tanácsokat. Az ő feladata, hogy teljes mértékben ráhangolódjon a szülőnőre és bizalmas személyként mindvégig az anyával maradjon. Osztozik a teljes szülésélményben, a fájások kezdetétől a gyermek megszületéséig.
  A szülés után általában még egy beszélgetést kínál, melynek során a szülésélményt dolgozzák fel. Ha az újdonsült anyuka, illetve a szülők szeretnék, a dúla az első napokban vagy hetekben is elkísérheti a családot. Érzelmi támaszt nyújt, segít az újszülött vagy esetleg a nagyobb testvérek gondozásában, az anyának szabadidőt teremtve, az újdonsült apának pedig beszélgetőpartnerként szolgál, szoptatási tapasztalatokat oszt meg az anyával, és azon problémák esetén, melyek meghaladják a dúla kompetenciáját, a megfelelő helyekre irányítja a szülőket.
  Elvárás, hogy a dúla olyan nő legyen, aki már maga is szült gyermek(ek)et. Ez a tapasztalata teszi lehetővé, hogy beleélje magát a szülő nő helyzetébe és ráérezzen annak igényeire.

  Németország
  Jelenleg Németországban még viszonylag kevés dúla van. Ennek egyik oka a német egészségügyi rendszerben keresendő. Nincs védőnő, a leendő szülők - ha akarják - előre fogadnak szülésznőt, aki már a várandósság alatt (!) rendszeresen látogatja a családot, és garantálja a megfelelő minőségű, személyre szóló ellátást a szülés során. Messzemenően jól kiépített a születésházak intézménye és az otthonszülés sem akkora tabu, mint több országban még manapság is.
  Mivel Németország tartományokból áll, melyeknek igen sok téren nagy önállóságuk van, nincs egyetlen, egységes, teljes Németországot átfogó dúlaszervezet.
  Viszont van több hálózat és tartományi egyesület

  Dúlahálózat Projekt
  A Dúlahálózat a Frauenworte (Női Szavak) bejegyzett egyesület projektje. Az egyesület célja a nők szükségleteinek észrevétele, megértése és megvalósítása. "A nőknek mindig a lehető legjobb és legésszerűbb segítséget szeretnénk nyújtani, minden elképzelhető élethelyzetben" - írják céljaik és feladataik közt. A hálózat kiépítése már régen esedékes volt. "Hidat szeretnénk építeni az állapotos nők és a dúlák közé." A honlapon minden dúla regisztrációját és bemutatkozását szívesen fogadják, nemcsak a németországiakét, a cél egy dúlaadatbázis kialakítása.

  GfG (Társaság a Szülésre Felkészítésért, a Családalapításért és a Nők Egészségéért Szövetségi Egyesület)
  Az egyesület az ország egész területén jelen van, tagjai elsősorban az egészségügyi és az oktatási területet képviselő nők és egyesületek. Az egyesület (is) foglalkozik dúlaképzéssel és -közvetítéssel.

  Doula - Verein für Geburt in Würde und Menschlichkeit (Dúla - Humánus Szülés Méltósággal)
  Az egyesületet szülésznők és szülők alapították 1991-ben. A tagok magukat "kísérőként" definiálják, akik a szülés előtt, alatt és után is jelen vannak a leendő és újdonsült szülők mellett.


  A tagság:

  • szülésznők, szülésre felkészítő szakemberek és családsegítők, akik lehetővé teszik a biztonságos és meghitt szülést,
  • tapasztalt anyák, akik dúlaként kísérik a leendő szülőket,
  • nők, akik teljes önrendelkezéssel, zavartalanul szeretnének szülni, és gyermeküket szeretetteljes, nyugodt légkörben üdvözölni.

  Sokáig nem volt egységes irányelv a képzés tekintetében: csak az íratlan törvény, miszerint dúla csak az lehet, aki már maga is szült. Mivel ez eléggé átláthatatlan volt ebben a formájában, a németországi dúlák csak nehezen tudtak szüléskísérőkként érvényesülni. Szükség volt tehát hivatalos képzésre. Ez azonban tartományonként megint csak eltérőre sikeredett. Céljuk azonban ugyanaz: kompetens személyeket képezni a várandósság, a szülés és a gyermekágyas időszak alatti segítségnyújtásra.


  A képzésben való részvétel feltételei:

  • betöltött 25. életév,
  • egészségügyi kiskönyv (a jelentkezőnek nincs testi/lelki fogyatékossága),
  • legalább egy saját szülés.

  A képzés során

  • igazolni kell két várandóskísérést és gyermekágyas időszaki utógondozást,
  • igazolni kell, hogy a leendő dúla jelen volt legalább két szülésnél, melyek közül az egyik hüvelyi szülés kell, hogy legyen,
  • igazolni kell egy gyászélmény feldolgozásában nyújtott segítséget.

  A képzés költségei
  A képzés önköltséges magánképzés. A könyveket mindenki maga szerzi be.

  GfG-dúlaképzés
  Célcsoportjuk kezdetben a GfG szülésre felkészítő szakemberei voltak. 2006-ban ez módosult: nyitott lett a képzés. Az első ilyen kurzus 2006 szeptemberében indult. A társadalombiztosítás nem támogatja, ha egy pár, dúlát vesz igénybe a szülésnél.
  A felszámított költségek eltérők. Példaként álljon itt a GfG Bajorországi Tartományi Egyesületének díjtáblázata.

  • személyes elbeszélgetés (akár) a pár otthonában, ismerkedés: 30 euró,
  • intenzív telefonos kapcsolat a várandósság ideje alatt: 40 euró,
  • készenléti időszak, mely általában a szülés kiírt időpontja előtti és utáni 2-3 hét: 100 euró,
  • szüléskísérés: 200 euró,
  • szülés utáni beszélgetés: 30 euró,

  összesen: 400 euró.


  Németországban sincs egyetértés, sőt, inkább tanácstalanság uralkodik a dúlatevékenység megfizettetésének lehetőségével kapcsolatosan. A dúla társadalmi munkában vagy inkább pénzért dolgozzon? A kórházzal vagy inkább a leendő anyával kössön szerződést? Köthet-e egyáltalán szerződést, mely a szolgáltatásait honorálja? Szigorúan véve, a nem védett szakmákban, szabadúszóként mindenki jogosult mindenért pénzt kérni, ami nem törvény- vagy erkölcsellenes, ha utána szabályszerűen adózik.

  A szüléskísérés ősi hivatása a modern kor Európájában új életre kelni látszik. Az, hogy a mozgalom folyamatosan növekszik, egyben bizonyítéka annak, hogy erre a tevékenységre szükség van ma is, ahogyan volt az idők során mindig.

  Luxemburg
  Luxemburgban a dúlaprojektet az Initiativ Liewensufank fejlesztette ki. (Liewensufank=az élet kezdete, letzeburgish, azaz luxemburgi nyelven). 1986-ban lelkes szülők és szülésznők alapították meg az egyesületet, azzal a céllal, hogy javítsák a szülés-születés körülményeit a leendő és ifjú szülők tájékoztatásával és kísérésével, továbbá konkrét lépésekkel az illetékes hivataloknál és a felelős döntéshozóknál. Az egyesület ma már több mint 1000 tagot számlál.

  Az Initiativ Liewensufank az alábbiakért küzd:

  • legyen teljes körű a várandósgondozás, ne csak az orvosi, hanem a lelki és a szociális szempontokat is vegyék figyelembe,
  • emberközpontú szülészetek megteremtése a WHO ajánlásainak megfelelően,
  • önrendelkezési jog a szülés során,
  • az újszülött szeretetteljes fogadtatásban részesüljön,
  • az anya-gyermek kötődés támogatása,
  • a partner bevonása a szülés eseményeibe,
  • a szoptatás támogatása a WHO és az UNICEF ajánlásainak megfelelően,
  • olyan elfogadó kultúra megteremtése a társadalomban, mely támogatja és védi a szoptatást.

  A dúlákat is az egyesületen keresztül lehet megkeresni, telefonon, illetve e-mailben. A dúlaprogram elemei között szerepel az információ- és tanácsadás, gyakorlati és lelki támogatás otthon, a várandósság alatt, a szülés után és a szoptatási időszakban, szüléskísérés, nehéz helyzetekben való segítségnyújtás, úgymint gyermekágyi depresszió, a gyermek betegsége vagy halála esetén.
  Jelenlegi ismereteim szerint Luxemburg az egyetlen állam ma Európában, ahol a dúlaegyesület finanszírozását állami támogatásból biztosítják (elsősorban a Nő- és Egészségügyi Minisztériumból érkeznek források), de vannak saját bevételeik is (tagsági díjak, nyilvános rendezvények bevételei, tanfolyamdíjak), és vannak adományok is.

  Svájc
  Svájcban jelenleg 28 képzett dúla dolgozik. Tartalmilag egységes prospektussal rendelkeznek, mely a német mellett francia, olasz és angol verzióban is elérhető. A dúlák 2004-ben létrehoztak egy dúlahálózatot is, a tájékoztatás a honlapjukon keresztül zajlik, a gyakorló dúlák is ezen keresztül érhetők el.
  A svájci dúlképzés témái a várandóssággal, a szüléssel, a gyermekággyal és a szoptatással kapcsolatos alapismeretek mellett a lazítási technikák, a gyógyszermentes fájdalomcsillapítás, valamint az előkészítő és az utóbeszélgetések vezetésének elsajátítása. A képzést szülésznők, szoptatási tanácsadók, gyakorlott szüléskísérők és a gyász feldolgozását segítő szakemberek tartják.


  A képzés feltételei:

  • legalább egy saját szülésélmény (hüvelyi vagy császár),
  • jó egészségi állapot és terhelhetőség,
  • rugalmasság,
  • jó kapcsolatteremtő készség,
  • a jelölt legyen képes önmagát újra és újra megkérdőjelezni.

  A kurzuson résztvevő feladatai:

  • szülésre felkészítő tanfolyamon való részvétel,
  • szoptatós- vagy anyacsoport meglátogatása,
  • két szüléskísérés (legalább egy hüvelyi),
  • szakkönyvek olvasása, téma saját feldolgozása.

  A kurzuson való részvétel előfeltétele, hogy a jelentkező személyesen elbeszélgessen(!) a kurzusvezetővel. A kurzus költsége kb. 3000 CHF.
  A dúlai gondoskodás a szokásos elvek mentén zajlik. A szülés előtt 2-3 beszélgetés során tisztázzák az anya/a pár megválaszolatlan kérdéseit, félelmeit és elképzeléseit az előttük álló nagy eseménnyel és az utána következő időszakkal kapcsolatban. A partner számára a dúla a szülés során szabad teret teremt, hogy a szülést saját tapasztalataként élje meg, és teljesen megossza párjával.
  Születésházakban is vállalnak szülést és otthonszüléseket is kísérnek. Ezt azonban ritkábban kérik, mivel a születésházakban illetve a fogadott szülésznőkkel egyébként is megvalósul a kívánt, személyre szabott gondoskodás. A svájci dúlák veszélyeztetett terhesekkel is foglalkoznak, hiszen kockázatok esetén a várandós nőnek még több biztatásra van szüksége, hogy biztonságban érezze magát, és soha ne legyen magára hagyatott a szülés során. A dúlák biztató jelenléte pedig csökkenti a túlzott stresszt, mely gyakran meghosszabbítja a szülést, és komplikációkat okozhat.
  Mivel - indoklásuk szerint - a dúláknak nincs orvosi funkciójuk és elismert képzettségük, a TB itt sem vállalja át a költségeket, mely általában 800 CHF körül mozog. Ez magában foglal 4 beszélgetést (szülés előtt és után, igény szerinti elosztásban), folyamatos jelenlétet a szülésnél, 4 hét készenléti időt (2-2 héttel a kiírt időpont előtt és után), anyag-, utazási és telefonköltségeket (kivéve a nagyon magas telefondíjat és a túl hosszú utat). Ha egy pár csak részleges kísérést szeretne (pl. "csak" beszélgetni a szülés előtt vagy után) vagy plusz beszélgetéseket szeretne, azt külön számolják el, óradíjas rendszerben.
  A legtöbb dúla pozitív tapasztalatokról számol be a kórházi személyzet velük kapcsolatos hozzáállását illetően. Ennek ellenére a Svájci Szülésznők Szövetsége egyik állásfoglalásában úgy fogalmazott, hogy a dúlák semmi olyan szükségletet nem elégítenek ki, melyet a szövetség jobban képzett szülésznői ne tennének meg. A kórházak a mai napig nem hajlandók a dúláknak azok képzése során gyakorlati helyeket biztosítani.
  Érdekességként megemlíthetjük hogy Svájcban felmerült az ötlet, hogy a dúlák alkalmazása ésszerű lenne pl. bevándorlók vagy egyedülálló nők esetében. A bevándorló nők szülés során fellépő komplikációinak (amelyek sok, vissza soha nem térülő plusz kiadást jelentenek a svájci TB-nek) csökkentésére javasolták a dúlakoncepciót. A bevándorlók saját kultúrköréből származó nők, családtagok vagy rokonok szolgálhatnának TBA-ként (traditional birth attendant), egyfajta dúlaként, hiszen az ismerős jelenléte bizonyítottan csökkenti a komplikációk számát.

  Összegzés
  A felsorolt országokon kívül működik még dúlaság Spanyolországban, a skandináv országokban, a volt szocialista blokk több államában (pl. Lengyelországban, Oroszországban, Ukrajnában is). E tanulmány célja elsősorban a nyugat-európai tendenciák válogató bemutatása volt, és terjedelmi kereteibe sem férne bele minden ország részletes ismertetése. Az eddig sorra vett szervezetek működési jellemzőiből láthatók a tendenciák, hasonlóságok, különbségek. Általánosságban elmondható, hogy a szüléskísérés ősi hivatása a modern kor Európájában új életre kelni látszik. Az, hogy a mozgalom folyamatosan növekszik, egyben bizonyítéka annak, hogy erre a tevékenységre szükség van ma is, ahogyan volt az idők során mindig.

  Bibliográfia
  Farkas Éva: A születés újjászületése ? riportkönyv (Marfa Mediterran, Budapest,1999)
  Michel Odent: A szeretet tudományosítása (Napvilág Születésház, Budapest, 2003)
  www.childbirthinternational.com/News.htm
  www.szules.hu
  A lábjegyzetekben hivatkozott internetes oldalak

  Köszönet
  Békés Emőkének, aki rendelkezésemre bocsátotta eddig még publikálatlan jegyzeteit a MODULE történetéről és tevékenységéről, Alexa Katinak, aki a nemzetközi kitekintést segített teljesebbé tenni eddigi kutatásai eredményeivel,Vincze Zsuzsának, aki színvonalas fordítást adott a kezembe a német nyelvű oldalakról

   

  Korábbi cikkek

  Keresés

  Dúlakereső

  Számláló

  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
  mod_vvisit_counterMa47
  mod_vvisit_counterTegnap60
  mod_vvisit_counterEzen a héten107
  mod_vvisit_counterMúlt héten530
  mod_vvisit_counterEbben a hónapban1728
  mod_vvisit_counterElőző hónapban2291
  mod_vvisit_counter2011.03.22. óta:533763
  Visitors Counter • стена плача молитва
 • стена плача передать записку